TORSDAG 16 JULI 2020

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Idag släppte man data fram till den 14 juli, denna data uppdateras en gång i veckan. Data för Covid-19 patienter som vårdas på Skaraborgs Sjukhus uppdateras varje vardag.

Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida
Lägesrapport VGR: Gemensamt ansvar att den positiva utvecklingen fortsätter

Utvecklingen kring covid-19 går åt rätt håll – behovet av sjukhusvård minskar och ökningen av antal fall har saktat ner. Samtidigt behöver vi alla ta vårt ansvar för att den positiva trenden ska fortsätta, betonar smittskyddsläkaren. "Det är långt ifrån över", säger Leif Dotevall.

Behovet av sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska i Västra Götaland. Idag, den 16 juli, finns det totalt 84 inneliggande patienter med covid-19, varav 15 personer behöver intensivvård. Det är de lägsta nivåerna sedan i slutet på mars.

Karl Chevalley, beredskapsöverläkare och beslutsfattare i den regionövergripande sjukvårdsstaben för covid-19, konstaterar att situationen i vården är under omständigheterna bra. Och beredskapen är god om läget av någon anledning skulle förvärras.

– Just nu blir läget stadigt bättre. Samtidigt ska man vara medveten om att vårdpersonalen fortfarande jobbar hårt, inte minst i intensivvården. Det är viktigt för vården att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Karl Chevalley.

För mer statistik från vården, se Västra Götalandsregionen webbplats.

Antalet nya fall minskar

Smittskydd Västra Götaland konstaterar i sin veckorapport att antalet nya fall av covid-19 fortsätter att minska. Under vecka 27 och 28 har det rapporterats 1 206 respektive 681 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det kan jämföras med veckorna 23-26 då det rapporterades över 2 000 fall i veckan.

– Även om antalet nya fall minskar är pandemin långt ifrån över. Vi måste alla fortsätta att ta gemensamt ansvar för att bromsa smittspridningen. Stanna hemma även om du bara är lite sjuk, umgås på ett säkert sätt och avstå sociala sammanhang när du kan, uppmanar Leif Dotevall.

Preliminära data: 3 procent positiva covid-19-prover i Göteborg

Idag presenterar Västra Götalandsregionen de första resultaten av den omfattande punktprevalensundersökningen i Göteborg, där slumpvis utvalda invånare provtagits för covid-19. Undersökningen har utförts i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten.

Totalt 6 162 prover lämnades in, varav ungefär 3 procent av bedömbara prover nu konstaterats vara positiva.

– Detta är preliminära data, men det visar att vi fortfarande har en påtaglig smitta i samhället, säger Leif Dotevall.

De närmaste veckorna ska undersökningsdata analyseras närmare för att kartlägga hur sjukdomsspridningen fördelar sig mellan olika stadsdelar, kön och åldrar. Förhoppningen är att kunna presentera fler resultat under vecka 31.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen