ONSDAG 15 JULI 2020

Besöksförbudet på äldreboenden i Götene är oförändrat tills vidare

Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer och öppnar nu upp för möjligheten att personer som kan påvisa att de har antikroppar för covid-19 får besöka äldreboenden. Vi behöver därför upprätta rutiner för hur ett provsvar ska kontrolleras och hur besöket därefter ska hanteras för att säkerställa att vi inte utsätter våra boende och personal för smittorisk. Rekommendationen är fortfarande att besök i första hand sker utomhus. Tills dessa rutiner är framtagna så är det fortfarande besöksförbud på våra boenden utöver de undantag som gäller sedan tidigare. När vi har de nya riktlinjerna på plats kommer vi att informera om detta.

Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer och öppnar nu upp för möjligheten att personer som kan påvisa att de har antikroppar för covid-19 får besöka äldreboenden. Rekommendationen är fortfarande att besök i första hand sker utomhus.

Det finns många provtagningsföretag på marknaden och vi behöver ha klarhet i vad som behövs för att det ska godkännas som ett tillförlitligt provsvar.

Vi behöver därför upprätta rutiner för hur ett provsvar ska kontrolleras och hur besöket därefter ska hanteras för att säkerställa att vi inte utsätter våra boende och personal för smittorisk.

Tills dessa rutiner är framtagna så är det fortfarande besöksförbud på våra boenden utöver de undantag som gäller sedan tidigare. När vi har de nya riktlinjerna på plats kommer vi att informera om detta.

Info från: Götene kommun