ONSDAG 15 JULI 2020

Svensk premiär i Lundsbrunn om Nostradamus

Nostradamus - förutspådde han Coronapandemin?

Jag har ägnat mycket tid åt Nostradamus, den mest bekante av alla spåmän i historien, samt översatt en fransk pjäs om honom, som den 24 och 25 juli har svensk premiär, utomhus, i Lundsbrunn.

Den välkände siaren Michael de Nostradmus, (1503 - 1566), som levde och verkade i södra Frankrike, var också en framstående läkare, vilket sällan tas fram i ljuset. Hans rykte som spåman har under århundraden överskuggat allt. Men i själva verket var hans arbete med pestsmittade, av ännu större betydelse.

Han verkade i Provence, främst i regionen runt staden Salon, där man fortfarande kan besöka hans hem. Han lyckades kurera och hjälpa många sjuka till ett drägligt liv, utan att själv smittas, och har citerats av många läkare. Hans familj klarade däremot inte digerdöden.

Men samtidigt skrev han sina välkända verser som av världen tolkats som spådomar, och av många som verkliga förutsägelser. Världskrig, kungamord, naturkatastrofer, ödeläggelser, ja man har kunnat läsa in så mycket, om man velat, i de mångtydiga dikterna, eller Centurierna, som de kallas.

Inget sägs i klartext, men regenter, politiker, diktatorer har tolkat Nostradamus efter eget huvud. Inte minst gällde det nazisterna, och Hitler, som i hans spådomar såg sin väg till ära och världsherravälde. Däremot bannlyste de verserna om deras nedgång och fall.

Och nu är frågan, har han förutspått Coronaepidemin? Hans många fans säger, ja, absolut! I sin Centurie 2:53 skriver han bl.a.

Fransk text:
La grande peste de cité maritime
Ne cessera que mort ne soit vengee.
Du iuste sang par pris damne sans crime,
Etc.


Min ungefärliga tolkning:
Den stora pesten i sjöstaden
Är inte över förrän de döda har hämnats
blodet som gjutits av de oskyldiga
Etc.


Den kinesiska staden där epidemin startade är förvisso ingen sjöstad, men välvilliga läsare har tolkat det så att smittan härledde från fisk! I andra fall har förutsägelserna varit mer precisa, med tydligt angivande av platsnamn, årtal m.m.ja rent av trovärdiga.

Alltnog, Nostradamus har det skrivits mycket om, jag har en god vän, Anna Carlstedt, som t.o.m. har doktorerat på hans profetior. Själv har jag översatt en fransk pjäs "Sacré Notredame" ung. "Nostradamus, en attans karl", som vi just nu repeterar Det är en sorts dokumentär komedi, där hans liv som pestläkare skildras, och där han utvecklar sina profetior inför en läkarstudent.

En av hans mest kända är den till den franska drottningen, som kommit till Salon för att få veta hur det kommer att gå med Henrik II. Nostradamus, säger, i dunkla ordalag, att en lans kommer att tränga in i monarkens öga. Drottningen lyssnar, men gör sedan inget för att förhindra detta, ödet har sin gång. Och i en tornering till häst dödas Henrik på detta sätt. En olyckshändelse.

Detta att tro sig se varningar, men inte kunna förhindra skeendena, gäller alla Nostradamus spådomar, ödets ironi. Pjäsen som jag nyligen översatt, har en lätt ton, en komedi, men innehåller, förutom flera Centurier, många tankar om just epidemier, som verkar högaktuella. Han kunde han, den attans Nostradamus.

/Leif Olsson