TORSDAG 9 JULI 2020

Otjänligt vatten på Källby badplats

Höga halter av bakterier i vattnet vid badplatsen i Källby har upptäckts vid provtagning. Vattnet bedöms otjänligt och bad bör därför undvikas. Nya vattenprover har tagits och besked kommer tidigast måndag den 13 juli.

Provtagning av vattnet vid Källby badplats har visat på höga halter av bakterierna intestinala enterokocker och e-coli. Vattnet bedöms därför som otjäntligt. Det innebär att man inte bör bada vid Källby badplats just nu.

Bakterierna tros ha kommit in till badplatsen med den kraftiga blåsten som har varit de senaste dagarna.

Info från: Götene kommun