TORSDAG 2 JULI 2020


Foto/källa: Havs- och vattenmyndigheten

Ökat intresse för fritidsfiske i Sverige

Under 2019 ägnade sig ungefär 1,6 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, jämfört 1,3 miljoner utövare 2018.

- Det är ett trendbrott, fritidsfisket har under ett antal år haft en nedåtgående trend, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Under ett antal år har fritidsfisket haft en nedåtgående trend både när det gäller antal utövare, fiskedagar och fångst. Men under 2019 ökade fritidsfisket till 1,6 miljoner utövare jämfört med 1,3 miljoner 2018, en ökning på 23 procent.

- Ökningen har främst skett i den yngre åldersgruppen 16-30 år och det är framför allt män som fiskar mer. Vi ser också att det är allt fler utanför storstadsregionerna som intresserar sig för fiske, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Fritidsfisket i Sverige

  • Fritidsfiske är allt fiske som sker utan stöd av fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske.
  • Under 2019 uppgick antal fiskedagar till omkring 12,7 miljoner.
  • Fritidsfiskarnas behållna fångst uppskattas till 4 700 ton från sjöar och vattendrag och 2 900 ton från havet.
  • Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks abborre, gädda, öring samt kräfta för fisket i inlandet och abborre, makrill och torsk i havsfisket.
  • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 10,6 miljarder kronor under 2019.

Pressmeddelande från: Havs- och vattenmyndigheten