ONSDAG 24 JUNI 2020

Konstnärlig utsmyckning i Källby

Med en penninggåva från Amfiteaterns Vänner ämnad för kulturändamål i Götene kommun, och med stöd från Sparbanken Skaraborg vill Götene Lions Club skapa konstnärliga utsmyckningar som anspelar på vad de tre tätorterna Lundsbrunn, Källby, Hällekis och Kinnekulle har bidragit med i kommunens utveckling.

Lundsbrunn var först ut i Lions projekt med konstnärliga utsmyckningar. Vinnande konstnärer för Lundsbrunn har nyligen utsetts. Nu är det Källbys tur. Lions är tacksamma för de idéer och förslag som kommit in från allmänheten. I förslagen är det vanligast med kopplingen till företaget Dafgårds och deras produkter. Många frågar sig vad Källby hade varit utan Dafgårds. Enligt en av finansiärerna får dock konstverket inte ha en direkt koppling till ett företag. Lions vill därför att utsmyckningen i Källby på något sätt anknyter till mat och till vad jorden ger.

Placeringen av konstverket i Källby

Lions och kommunen har ett nära samarbete. Deras gemensamma förslag för placering av konstverket är på den lilla kullen i norra delen av parkområdet vid buss-och tågstationen. Parken kan med ett nytt konstverk bli en inbjudande mötesplats. Kommunens representanter anser att den valda placeringen kan bidra till att skapa lite mer centrumkänsla i Källby.

Det ligger nu ute en inbjudan till professionella konstnärer att lämna in en intresseanmälan.

Götene Lions Club
Gert Rahm