FREDAG 12 JUNI 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Sedan i slutat av maj har Sjöråsvägen i Hällekis varit avstängd för trafik, från ån fram till f.d. Folketshus, och all trafik har istället hänvisats till Sjösätersvägen. Detta på grund av att Götene Vatten & Värme grävt upp en del av vägen för att reparera vattenledningen. Idag var arbetet klart och trafiken har släppts på Sjöråsvägen igen.