TISDAG 9 JUNI 2020

Den senarelagda Vårrundan Kinnekulle 11-12 juli 2020 ställs in på grund av Coronapandemin

I mars tidigare i år fattade styrelsen i föreningen Mötesplats Kinnekulle beslut om att senarelägga årets Vårrunda till 11-12 juli på grund av pandemins utveckling i Sverige. Vårrundan äger ju traditionellt rum första helgen i maj månad. Men pandemin är långt ifrån över. Beslutet att ställa in årets Vårrunda bygger på följande resonemang:

Det är så klart ett tråkigt beslut att förmedla till både aktörer och besökare. Men som förening vill vi inte bidra till en ökad risk för smittspridning. Det är det vi vill ta ansvar för, säger ordförande Anders Karlsson.


Pressmeddelande från: Mötesplats Kinnekulle