ONSDAG 3 JUNI 2020

Tillfälligt tillstånd att stänga av torget vid så kallade spontanträffar

På grund av risken för spridning av det nya coronaviruset har allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare varit förbjudna i Sverige sedan den 27 mars. Då många större evenemang har blivit inställda till följd av detta, bland annat bilträffar med tillhörande cruising som exempelvis Power Big Meet, har risken för olika former av så kallad bilburna spontanträffar ökat.

– Vi har vid ett par helger den senaste månaden haft problem med att större samlingar av bilentusiaster som har träffats i Ågård/Arenaområdet. Detta är en utmaning för polis och kommun att hantera då dessa träffar uppstår fort och platsen snabbt kan ändras. Därför har trafik/gata utfärdat ett tillfälligt trafikförordnande så att man tillfälligt kan stänga av vissa delar av staden om tecken på att en sådan träff är på väg till Lidköping. Detta skedde förra helgen och torget stängdes av på lördagen mellan klockan 17.00-04.00. Dessa spontanträffar har inga tillstånd och skapar problem både för den allmänna ordningen men även för de lokala näringsidkarna. Vidare bildas stora folksamlingar med ökad risk för smittspridning samt störande ljudnivåer och nedskräpning, säger Dag Stulen, utvecklingsledare vid Lidköpings kommun.

Kommande helg, lördag 6 juni, så kommer torget åter stängas av mellan klockan 17.00-04.00 i samband med avslutningen av Rallyquiz som motorklubben Roadmasters samarrangerar med Essunga kommun. Detta event har alla tillstånd och inga problem förväntas, men när ett av årets mycket få motorevent arrangeras så kan det bli samlingar med mycket människor på samma plats, dvs fler än de som redan är anmälda till eventet.

Förbudet gäller inte ambulans, hemtjänstpersonal, fordon i linjetrafik, fordon i taxitrafik, fordon för rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd. Inte heller fordon som används av boende i området och för vilka särskilt tillstånd utfärdats och utryckningsfordon, samt godstransporter.

Vi vill vara på den säkra sidan och har därför genomfört dessa åtgärder. Vi har ett nära samarbete med polisen, de lokala motorklubbarna samt övriga berörda myndigheter, avslutar Dag Stulen, utvecklingsledare vid Lidköpings kommun.

Polisen och Lidköpings kommun har skött det här väldigt bra. Vi måste som alla andra klubbar och föreningar anpassa oss till rådande situation, säger Rickard Erikson, ordförande i motorklubben Roadmasters.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun