TISDAG 2 JUNI 2020


Att bada i Göta kanal är populärt. Att bada i och intill slussarna är dock både olagligt och livsfarligt - Foto: Oscar Lüren

Livsfarligt att bada i och intill slussarna

Med sol och värme kommer längtan efter ett svalkande dopp. Denna sommar kommer inte att bli något undantag. Men att bada i Göta kanals slussar är inte bara olagligt utan förenat med direkt livsfara.

–Göta kanals vatten håller god standard för bad och vi har inget emot att människor badar från bryggor i kanalen eller angränsande sjöar. Dock är det viktigt att som badande alltid ha god uppsikt över båtarna i kanalen. Som skeppare kan det vara svårt att se ett litet huvud i vattnet när man kanske har fullt fokus på en mötande båt säger Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag

–Att bada i våra slussar är däremot förenat med direkt livsfara. Det kan verka säkert och lockande men helt plötsligt öppnas slussluckorna och tusentals liter vatten väller ut varje sekund. Om man då befinner sig nere i en sluss är förutsättningarna att bli upptäckt små,

–Dessutom är det stor risk att våra slussvärdar inte skulle höra om någon skriker på hjälp när vattnet brusar.

–Enligt föreskrifter som finns hos både kommun och Sjöfartsverket är det förbjudet att bada i slussbassängerna och 50 meter ifrån dem. Ändå trotsar ungdomarna förbudet år efter år. Ytterst är det ett föräldraansvar, men det är inte säkert att alla föräldrar vet om att deras barn passar på att ta ett dopp i våra slussar.

–Vi gör vad vi kan för att informera om riskerna och vill uppmana föräldrar till barn som bor nära Göta kanal att prata om faran med att bada i våra slussar avslutar Roger Altsäter.

Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag