LÖRDAG 30 MAJ 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Padel verkar vara den nya innesporten och intresset för att bygga nya padelhallar är stort. Lundsbrunn var först i kommunen med att bygga en hall, den invigdes 24 augusti förra året. Nu har man fått bygglov för en utbyggnad, vilken beräknas vara klar i september. Det finns även planer på padelhallar både i Götene och på Hellekis Säteri.