TORSDAG 28 MAJ 2020


Bild av Ylvers från Pixabay

Varmt och torrt väder ökar risken för skogsbrand

Väderprognosen utlovar varmt väder utan regn i flera dagar, vilket ökar risken för skogsbrand. Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet vid eldning.

Kolla med din kommun eller räddningstjänst vilka råd de ger. Det är din kommun som beslutar om eventuellt eldningsförbud.

Saker att tänka på

Det finns flera saker att tänka på om du ska elda.
  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
  • Ha alltid uppsikt över elden.
  • Undvik att elda när det blåser.
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är inte tillåtet att elda.
Källa: Räddningstjänsten Storgöteborg

Håll koll på brandrisken

Uppdatera dig om brandrisken och eventuella eldningsförbud genom att vända dig till kommunen där du vistas.

Du kan också följa SMHI:s brandriskprognos

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland