ONSDAG 27 MAJ 2020

Lidköpings kommun vänder sig till kommunens alla cyklister

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cyklistperspektiv. Undersökningen är en webbenkät och den genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras 8 oktober. Lidköpings kommun deltar i denna enkät.

Enkäten finns tillgänglig från och med den 27 maj på: cykelframjandet.se/cyklistvelometern

- Det vore fantastiskt roligt om så många som möjligt hade möjlighet att besvara den här enkäten då det ger så mycket bra underlag i vårt arbete med att utveckla cykeltrafiken i vår stad, säger Denis Tomazic, som jobbar med hållbart resande på Lidköpings kommun.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun