TISDAG 26 MAJ 2020


Guldsandbi på ängsvädd - Foto: Jennie Niesel, Länsstyrelsen

Det surrar i länet

Nu ska det bli fler blommor och boplatser till vilda pollinatörer som bin, fjärilar och flugor. Länsstyrelsen har fattat beslut om bidrag inom lokala naturvårdsprojekt (LONA) för en särskild satsning på vilda pollinatörer. Ansökningarna har beviljats och nu är det dags att göra verkstad!

För pengarna ska bland annat kommunerna i Trollhättan och Uddevalla omvandla gräsmattor till blomstrande ytor, anlägga perennodlingar med nektarrika växter och skapa boplatser för övervintrande insekter.

- Pollineringen som görs av insekter är otroligt viktig för de allra flesta växter. Ta våra älskade jordgubbar till exempel, de blir större och mognar fortare om de pollineras av flera olika arter av insekter, säger Marja Nordin, naturvårdshandläggare och samordnare för pollineringssatsningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Och det är inte bara kommunerna som månar om pollinerarna. I Göteborg och Broddetorp (utanför Falköping) bidrar ideella aktörer med insatser för de små men betydelsefulla insekterna.

Bin är viktiga pollinatörer

Guldsandbiet är en av många vilda pollinatörer som du kan ha turen att träffa på en solig vår- eller sommardag. Många av de ovanliga vilda bina samlar pollen från några få närbesläktade växter och har anpassat flygtid och beteende till detta. Förutom pollen till sina larver behöver bina god tillgång på nektarrika växter och boplatser för att fortplanta sig. Brist på blommor och boplatser, giftanvändning och klimatförändringar är allvarliga hot.

Förutom vildbin och humlor är även fjärilar, flugor, skalbaggar och myror viktiga pollinatörer.

Vildbin i Västra Götaland

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland