MÅNDAG 25 MAJ 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Nu har även Stenbrottet fått nya informationstavlor som informerar om Stenbrottet och Kinnekulles geologi. De är som synes placerade vid utsiktspunkten ovanför brottet.