ONSDAG 20 MAJ 2020

Nya informationsskyltar i Falkängen

Idag sattes det upp två nya informationsskyltar i Falkängen vilka informerar om Platåbergens Geopark samt Falkängen och brukssamhället Hällekis.

Skyltarna ingår i satsningen Epokresan Kinnekulle som behandlar olika delar av historien och som binds samman under det gemensamma temat med geologi.

Man kommer kunna ta del av informationen både genom fysiska skyltar och broschyrer samt en digital guide. Skyltar kommer att sättas upp på ett antal olika besöksmål i bygden som sen skall leda besökarna runt på Kinnekulle.