FREDAG 15 MAJ 2020


Vattenbufflar på Ängsholmens Gård - Foto: Martin Olgemar

Vattenbufflar får jobb som naturvårdare

Idag släpps två vattenbufflar ut på bete i Fysingens naturreservat i Stockholms län. Deras uppdrag som naturvårdare är att beta på land och i vatten för att gynna den biologiska mångfalden. Släppet kan ses här den 15 maj från kl 14.00. Bakom projektet står Länsstyrelsen Stockholm, Naturskog AB och Världsnaturfonden WWF som vill hitta nya sätt att sköta värdefull natur.

– Vattenbuffeln är fenomenal på att sköta våtmarker. Den kan dyka ner och beta rötter av vass och andra växter på botten. Eftersom den gärna betar och simmar långt ut i vattnet skapar den öppningar och vassfria miljöer där många arter kan trivas, som våtmarksfåglar och groddjur, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Maud och Ellen blir de första vattenbufflarna som släpps ut i naturreservatet i Fysingen i Sigtuna kommun. Området är känt för sitt rika fågelliv med över 100 häckande arter och är ett populärt utflyktsmål i regionen. Men betestrycket har länge varit för svagt och vassen har därmed brett ut sig, vilket är negativt för den biologiska mångfalden.

– Vi ser en riktig win-win här. Med vattenbufflarna får vi en bättre och billigare skötsel. Att sköta vassbältena maskinellt är kostsamt och komplicerat. Dessutom får besökarna något annorlunda och kul att titta på. Vi hoppas att bufflarna får ännu fler att upptäcka den speciella våtmarksmiljön i reservatet, säger Martin Olgemar, vattensamordnare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Insatsen för att utveckla naturvärdena i Fysingen är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Stockholm, WWF och Naturskog AB, som äger och sköter om djuren.

– Vattenbufflarna blir ett utmärkt tillskott till våra andra betesdjur i Fysingen. Jämfört med vanliga kossor är bufflarna skygga och mer vaksamma, men när de lär känna sina skötare söker de gärna kontakt och gillar att bli kliade, säger Johan Josephson, VD på Naturskog AB.

Till sommaren väntas Ellen och Maud föda kalvar. Besökare är välkomna att titta på bufflarna i reservatet. Ett tips är då att ta med en kikare för att ”komma närmare” eftersom vandringsleden går utanför hagen. Besökare uppmanas att inte gå in till djuren i hagarna.

Om vattenbufflar:
Vattenbuffeln härstammar från den asiatiska flodvattenbuffeln. Totalt finns 168 miljoner tama vattenbufflar i världen, varav de flesta i Asien. I Sverige finns ett 80-tal bufflar på en handfull gårdar som används för mjölk- och köttproduktion, och för att sköta våtmarksområden. Vattenbuffelns klövar är utformade så att de kan gå bra på sanka marker. De gillar att gyttjebada och lerpölarna som bildas gynnar djur som grodor och våtmarksfåglar. Vilda vattenbufflar var tillsammans med visenter och föregångare till våra hästar och kor med och formade det europeiska landskapet. Nu får de tama släktingarna återuppta jobbet i Fysingen.

Pressmeddelande från: WWF