TORSDAG 14 MAJ 2020

Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri får bidrag från Riksantikvarieämbetet

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt, en miljon mer än 2019.

Pengarna ska gå till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Åtta miljoner kronor är vikta för arbetslivsmuseer och en miljon kronor för det rörliga kulturarvet, i enlighet med myndighetens regleringsbrev från regeringen. 51 projektansökningar från arbetslivsmuseer har beviljats och 59 ansökningar från hembygdsföreningar och övriga. Totalt inkom 267 ansökningar.

Några av de projekt som tilldelats bidrag i vårt närområde:

Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Byte av slipers till järnväg vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri - 40 000 kr

Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Ljus i Qvarnstensgruvan - 160 000 kr

Vänergaleasen Minas Vänner
Stor skrovrenovering - 325 000 kr

Veterinärmuseet i Skara
Digitalisering av herbariesamling - 70 000 kr

Sällskapet S/S Trafiks Vänner
Säkerställa Ångaren Trafik historiska arkiv och konstnärliga utsmyckning samt anskaffande av erforderlig utrustning - 47 000 kr

Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner (LSSV)
Tilläggsprojekt runt Kulturarvsväg Etapp 1 och 2, Varnhem - Ljungstorp - 90 000 kr

Här finns en lista på alla beviljade projekt länsvis: https://www.raa.se/app/uploads/2020/05/Beviljade-medel-2020-bidrag-till-kulturarvsarbete.pdf