TISDAG 12 MAJ 2020


Trafiken i Grästorp ska styras om så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561 står det på Grästorps kommuns hemsida

Satsning på vägsträckningar vid Uddevalla och Grästorp

Regionstyrelsen beslutade idag om att prioritera två nya objekt i den regionala infrastrukturplanen, dels på Väg 678 Bratteröd – Grohed i Uddevalla kommun och dels Förbifart Grästorp.

Sträckan Bratteröd – Grohed är en olycksdrabbad och hårt trafikerad sträcka som används som omledning av trafik när Uddevallabron är avstängd. Förslaget är att den ska byggas som en 2+1 väg och projektet är beräknat till 100 miljoner kronor. Projektet kan starta ganska omgående och redan nu pågår ett arbete med att bygga ett mötesspår på södra Bohusbanan.

- Det känns oerhört skönt att breddning av vägen mellan Bratteröd och Grohed har prioriterats högre och att bygget snabbt kan komma i gång, kommenterar regionrådet Kristina Jonäng (C).

Objekt Förbifart Grästorp syftar främst till att leda bort den tunga trafiken från Grästorps tätort.

- Äntligen finns en lösning för att minska den tunga trafiken i Grästorp. Det är bra att vi kunde hitta en sträckning som alla kunde enas om. Det har varit en bra dialog mellan stat, region och kommuner i det arbetet, understryker Kristina Jonäng (C).

Pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen