TORSDAG 7 MAJ 2020


Dykning på Osmundvraket - Fotograf: Jim Hansson, Vrak/SMTM

Osmundvraket – ny pusselbit i svensk historia

Ett välbevarat skeppsvrak från Gustav Vasas tid hittades för två år sedan vid dykningar i Stockholms mellersta skärgård. Det ålderdomligt byggda skeppet ligger tungt på botten med en unik last av s.k. osmundjärn. Denna vecka utför marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks dykningar och provtagningar av Osmundvraket och hoppas kunna bidra med ny kunskap om järnhandeln och svensk historia.

Skeppet, som ligger på 30 meters djup i Stockholms mellersta skärgård, väckte uppståndelse när det upptäcktes för två år sedan. En av masterna, stormasten på det välbevarade vraket, står fortfarande på sin plats och pekar mot ytan och ombord finns en mycket uppseendeväckande last – fler än 20 tunnor med osmundjärn. Tidigare har endast enstaka fynd av osmundar gjorts.Ett fåtal vrak med osmundjärn i lasten har påträffats i Östersjön, och Osmundvraket är det första på svenska vatten. Skeppet har medeltida nordiska drag men är troligen från första hälften av 1500-talet och kan vara av skeppstypen holk. Holk var en benämning på de största handelskeppen som även konkurrerade med koggarna under en period. Verktyg och köksredskap har påträffats ombord. Bland annat står en stor koppargryta fortfarande i den murade spisen.

– Aldrig tidigare har man hittat såhär mycket av det betydelsefulla osmundjärnet på en och samma plats i Sverige, berättar Jim Hansson, en av de marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks som nu arbetar med att undersöka Osmundvraket.

Undersökning som visualiserar vraket

Denna vecka undersöker marinarkeologerna både skepp och last på Osmundvraket. Tidigare har fem osmundar och ett stångjärn bärgats och analyserats men nu ska även ett antal andra tunnor med okänt innehåll provtas. De filmar skeppet noga för att skapa en tredimensionell bild av vraket som ska visas i det nya museet Vrak – Museum of Wrecks.Marinarkeologerna ska även ta nya prover för att åldersbestämma skrovet med hopp om att se när och var skeppet byggdes. Trätunnorna med osmundar är sedan tidigare konstaterade att vara från 1540-talet och träet växte i Baltikum.

Resultaten väntas kunna skriva om Sveriges järnhistoria. Förhoppningsvis kan undersökningen bidra till att vi får reda på hur skeppen såg ut som seglade med osmundjärn och till vilka hamnar i Europa som man exporterade detta mytomspunna ämnesjärn.

Veckans undersökning ska ligga till grund för en större undersökning som planeras till 2021 i ett internationellt samarbete med polska och tyska marinarkeologer och forskare.

Dykningarna har varit möjliga tack vare stöd av Prytziska fonden vid Jernkontoret. Vrak, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, samarbetar med Jernkontoret och Stockholms universitet – Institutet för biokemi och biofysik.

Om osmundjärn

Järntillverkningen har varit mycket viktig för Sverige och är omnämnd från 1200-talet. Osmundar är järnstycken som väger cirka 300 gram styck och som användes för handel och fortsatt förädling. Osmundar kunde även användas som betalmedel och värdet styrdes av kronan, det vill säga staten. Under medeltiden exporterades svenskt osmundjärn sjövägen till Europa. Att inte fler vrak med järnlaster hittats är därför märkligt.

Vraket kallas Osmundvraket, eftersom det i lasten finns tunnvis med osmundar. I lasten finns även stångjärn, en typ av mer förädlat järn som under 1500-talet började ersätta osmundarna som exportvara. Gustav Vasa ville förbjuda osmundjärnet redan under 1530-talet, men osmundar figurerade ända fram till 1604, då de till stora delar ersattes av stångjärn.

Om skeppstypen holk

Osmundvraket kan vara en holk, en fartygstyp från 1400- och 1500-talen som är mycket diffust beskriven i de historiska källorna. Holken skall ha varit byggd på nordiskt vis, det vill säga klinkbyggd med bordläggningsplankor omlott.

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation, och grundades 1747. Jernkontoret har en lång tradition av verksamhet inom bergshistorisk forskning, arkeologisk såväl som med hjälp av historiska dokument.

Om Vrak – Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks är ett museum som ska sprida kunskap om det maritima kulturarv som finns på Östersjöns botten. Museet kommer att ligga på Djurgården i Stockholm. Museet ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Med hjälp av digital teknik ska museet ta berättelserna till ytan men låta vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museets marinarkeologer arbetar redan nu med uppdragsarkeologi, forskningsprojekt, arkivstudier och nätverkande runt Östersjön. På grund av coronapandemin vet vi inte när museet kan öppna.

Pressmeddelande från: Museum of Wrecks