TORSDAG 7 MAJ 2020


Foto/källa:Kiviks Musteri

2 miljoner sommarjobbare

Just nu arbetar 2 miljoner inhyrda sommarjobbare i Kiviks Musteris odlingar. Bin som utför en avgörande insats för den kommande äppelskörden.

Totalt står just nu ett sextiotal bikupor utställda i Kiviks Musteris odlingar. Företaget samarbetar med ett antal lokala biodlare som hyr ut sina bisamhällen för att pollinera musteriets drygt 100.000 äppelträd.

Att det finns pollinatörer på plats vid blomningen är avgörande för en bra skörd och enbart de vilda pollinatörerna räcker inte. För att öka biodiversiteten lämnar man alltid varannan rad mellan fruktträden oklippt så att det blir det mer blommor för pollinatörerna att hämta mat ifrån. Dessutom sår man in växter på ytor som för närvarande inte används, som ligger i träda eller väntar på att bli nya odlingar.

För att säkra den framtida fruktodlingen samarbetar Kiviks Musteri med såväl Lunds Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet kring forskning som rör nyttodjur i fruktodling.

- Det är viktigt att det ständigt sker kunskapsutbyte mellan forskning och näring så att vi i framtiden kan ha en modern, hållbar äppelodling. Genom detta kan vi hjälpa till att säkra svenska äpplen även i framtiden, säger Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri.

Pressmeddelande från: Kiviks Musteri