ONSDAG 6 MAJ 2020

Fler boende i Västra Götaland vill ha kvar kontanter

Tre av fyra boende i Västra Götaland, 76 procent, vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. Andelen boende i Västra Götaland som vill ha kvar kontanter har ökat sedan förra året.

På riksnivå visar den nya Sifoundersökningen att fler svenskar än tidigare, 75 procent, vill kunna betala kontant även i framtiden. Motsvarande andel var 72 procent förra året och 68 procent 2018.

– Attityden till kontanter blir allt mer positiv. Många människor har blivit medvetna om de risker som finns med ett helt kontantlöst samhälle, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Bland de 200 tillfrågade i Västra Götaland vill 76 procent ha kvar kontanterna, medan 15 procent vill ha ett helt kontantlöst samhälle. För ett år sedan svarade 74 procent av de boende i Västra Götaland att de ville ha kvar kontanter, medan 21 procent ville leva utan sedlar och mynt.

– Många människor har svårt att betala digitalt och dessutom är dagens digitala betallösningar sårbara och skulle kunna slås ut i vissa typer av krissituationer. Därför vill Bankomat att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid, säger Johan Nilsson.

Mest positiva till kontanter är svenskar över 65 år, där också det digitala utanförskapet är stort. I denna åldersgrupp, som består av över två miljoner personer, vill hela 89 procent ha kvar kontanter.

– Digitaliseringen av betaltjänster är i grunden positiv, men det krävs lösningar på de utanförskaps- och sårbarhetsproblem som finns i dag. Här har Sverige goda förutsättningar att bli det land i världen som utvecklar framtidens betaltjänster, säger Johan Nilsson.

Pressmeddelande från: Bankomat