MÅNDAG 4 MAJ 2020

De nya vanorna – vad gör svenskarna under krisen?

Två av tre tillbringar mer tid framför teven under coronakrisen. Men mer än en av tio har skaffat sig en ny hobby, och sällskapsspelandet har ökat, visar en ny undersökning från Demoskop.

Coronakrisen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkar samhällets alla delar. Minskat resande, färre personliga möten och att arbeta på distans, eller att inte arbeta alls, är några av de förändringar som slagit igenom på bred front. En ökad isolering och mer tid över till aktiviteter borde därför medföra nya vanor. I avsikt att kartlägga vanorna under coronakrisen har Demoskop genomfört en undersökning bland allmänheten.

Demoskop senior advisor Anders Lindholm som svarat för undersökningen säger:
  • Att det nu till och med är något färre än tidigare som väljer att spela om pengar beror möjligen på att man under den betydande osäkerhet vi lever i istället väljer att vara försiktig med sina pengar.
  • Även om många ses promenera eller löpträna så kompenserar det inte för den träning på gym eller andra organiserade sammanhang som gått förlorad.
  • Att benägenheten att gräla har ökat är kanske inte så överraskande med tanke på de slitningar som lätt uppstår när människor tvingas leva tätt på varandra under en längre tid.
I stort gäller förändringarna alla demografiska grupper, men det finns också vissa skillnader. Kvinnornas förändringar av vanorna är något större än männens, exempelvis har man, mer än männen ökat sitt spelande av sällskapsspel/sudoku/korsord, att titta på filer/TV-serier och att städa/rensa. Man har också, mer än männen, minskat sitt umgänge. Yngre har, mer än andra ökat sitt spelande av sällskapsspel/sudoku/korsord, städat/rensat och skaffat ny hobby. Äldre har ökat sitt tittande på film/TV-serier mest. De geografiska skillnaderna är små, men i storstad har en tendens varit att öka aktiviteterna, snarare än att minska dem, exempelvis har träning/promenader ökat, medan det har minskat i resten av Sverige.

Bland vanor som har förändrats och nämns spontant är de vanligaste svaren att man på olika sätt valt att hålla avstånd till andra människor och att man tillbringat mycket tid hemma. Andra vanor som förändrats under den här perioden är exempelvis AW-över nätet, att man druckit mer alkohol, att man försöker få ihop ekonomin med day trading, många fler digitala möten, nya inköpsrutiner av mat då man istället går till affären när det är lite folk, eller köper över nätet, studier inom det egna yrkesområdet. Nya plattformar som Teams har också flyttat fram positionerna, inte minst då många nämner att de arbetat hemma. Det är också vanligt att man spritat, inte bara händerna utan också föremål i hushållet.

Pressmeddelande från: Demoskop