LÖRDAG 2 MAJ APRIL 2020

Uppskjuten isättning av fontän i dammen i Hällekis

För några år sedan investerade Hällekis Samhällsförening i en fontän för att sätta i dammen i Hällekis, dels som utsmyckning men även för cirkulation och syresättning av vattnet som annars brukar stinka rätt bra under sommaren.

I år har dock samhällsföreningen beslutat att vänta med att lägga i fontänen då det har blivit alldeles för mycket sly och vass runt dammen, vilket försvårar isättning och skymmer sikten mot den omtyckta fontänen. Nu sätts fontänen inte i förrän det är upprensat, andra år så har den satts i lagom till 1:a maj.

Man har skickat en skrivelse till komunen där man påtalar detta och ber kommunen att åtgärda problemet och rensa upp kring dammens kanter, vilket är mest akut, i förhoppning om att detta kan ske snarast.

Framöver behövs det även en rejäl upprensning i och runt hela dammen.