TISDAG 21 APRIL 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Då runt 200 hjortar strövar fritt omkring inne i Hällekis samhälle, så är närheten mellan hjortar och trafik en dagligen vanligt förekommande händelse. Hjortarna har ingen större rädsla för varken människa eller trafik och kan tyckas ha ett visst mått av "trafikvett" och rusar sällan ut på vägen. För det mesta höjer dom bara på huvudet tills bilen passerat förbi på någon meters avstånd. Men incidenter och påkörningar inträffar dock ibland då även dessa hjortar kan bli skrämda av något okänt och rusa blint iväg.