MÅNDAG 20 APRIL 2020


Foto/källa: Bankomat AB

Uttagen av kontanter i Västra Götaland minskar

Invånarna i Västra Götaland tog ut 8 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under andra halvåret 2019. I genomsnitt tog varje invånare i Västra Götaland ut 725 kronor i månaden, vilket är en minskning med 10 procent på ett år.

– Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går snabbt. Andelen kontanta betalningar i ekonomin minskar drastiskt, vilket gör Sverige unikt i ett internationellt perspektiv, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Utvecklingen i Västra Götaland följer riket i stort, där uttagen av kontanter minskade från 47 miljarder kronor under andra halvåret 2018 till 42 miljarder andra halvåret 2019.

– Många människor har svårt att betala digitalt och dessutom är dagens digitala betallösningar sårbara och skulle kunna slås ut i vissa typer av krissituationer. Därför vill Bankomat att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid, säger Johan Nilsson.

Mot bakgrund av de utmaningar som finns med övergången från kontanta till digitala betalsätt antog riksdagen i november 2019 en ny lag om kontanthantering. Lagen innebär att sex stora banker bland annat ska se till att svenskarna inte har för långt från sin bostad till närmaste plats för kontantuttag.

– Digitaliseringen av betaltjänster är i grunden positiv, men det krävs lösningar på de utanförskaps- och sårbarhetsproblem som finns i dag. Här har Sverige goda förutsättningar att bli det land i världen som utvecklar framtidens betaltjänster, säger Johan Nilsson.

Pressmeddelande från: Bankomat AB