LÖRDAG 18 APRIL 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 051 kom nu på eftermiddagen in till Hönsäters hamn efter en tur över Vänern från Åmål. Hon låg bara vid kaj en kort tid innan hon åter begav sig ut på Vänern. Under kvällen anländer lastfartyget Alva till hamnen för att lossa.