FREDAG 17 APRIL 2020


Husaby kyrka i Götene pastorat är ett av de objekt som tilldelats kyrkoantikvarisk ersättning

62 miljoner till stiftets kyrkor

Nästan 62 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år. Drygt 47 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och nästan 15 miljoner kronor i kyrkounderhållsbidrag kommer fördelas i stiftet.

De pengar som nu fördelas gäller projekt som ska genomföras 2021. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Den kyrka som får mest Mariestads domkyrka och den enhet som beviljats för flest antal åtgärder är Herrljunga pastorat.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet. Alla församlingar och pastorat har inte råd med vård och underhåll och därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

Två olika bidrag

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör. Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor. För 2021 är summan 47 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka 5 miljoner mer än förra året.

Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av Svenska kyrkans utjämningssystem. Detta bidrag uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Pressmeddelande från: Svenska kyrkan Skara Stift