TORSDAG 16 APRIL 2020


Bild av Angelo Esslinger från Pixabay

Plan för avgiftsfri influensavaccination godkänd

I december 2019 beslutade regionfullmäktige att influensavaccination för riskgrupper och invånare över 65 år ska vara avgiftsfri. En plan för genomförande har därefter tagits fram som hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu godkände.

Att vaccinera sig mot influensa har fram tills nu kostat 100 kronor i patientavgift. Själva vaccinet bekostas av vårdcentralerna.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut innebär att vårdcentralerna får 100 kronor per vaccinationsbesök, vilket motsvarar den uteblivna patientavgiften. Den tillkommande kostnaden för regionen beräknas till cirka 38 miljoner kronor, som under 2020 tas ur hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för Vårdval Vårdcentral. Inför 2021 hanteras finansieringen inom ramen för Västra Götalandsregionens övergripande budgetarbete.

Definition av riskgrupper är individer över 65 år, medicinska riskgrupper samt gravida i andra och tredje trimestern. I dessa grupper finns i Västra Götaland 420 000 personer varav cirka 290 000 i dagsläget väljer att vaccinera sig. Det nu rådande läget med covid-19 och därigenom höjd oro tillsammans med borttagandet av patientavgiften bedöms kunna resultera i att fler än tidigare väljer att vaccinera sig.

Det är fortsatt respektive vårdgivare som ansvarar för det praktiska genomförandet av vaccineringen, ett arbete som precis som tidigare samordnas av Smittskydd Västra Götaland.

Pressmeddelande från: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Västra Götalandsregionen