ONSDAG 15 APRIL 2020


Västtrafik inför ensamåkning i delar av den anropsstyrda trafiken - Foto: Thomas Harrysson

Västtrafik inför ensamåkning i anropsstyrd trafik

För att minska smittspridningen och öka tryggheten för sina resenärer anpassar Västtrafik sin anropsstyrda trafik. Därför har så kallad ensamåkning införts för resenärer när man beställer färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd linjetrafik, närtrafik eller flextrafik.

Västtrafik följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kollektivtrafiken och har anpassat sin verksamhet på flera sätt för att minska smittspridning.

För att skydda resenärer och förare har så kallad ensamåkning införts i den anropsstyrda trafiken. Det innebär att resenärerna beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Detta gäller resor med färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd linjetrafik, närtrafik och flextrafik som utförs med personbilar.

– Man ska känna sig trygg när man reser med oss, både som resenär och förare. Att minska antalet resenärer i varje fordon är nödvändigt, inte minst för de som reser med färdtjänst och sjukresor där många tillhör riskgruppen. Den här typen av resor spelar en viktig roll i många människors vardag och måste därför fortsätta fungera, säger Åsa Björk, kommunikationsansvarig, anropsstyrd trafik.

Ledsagare eller medresenär välkomna

Ensamåkning innebär fortfarande att resenärer kan resa i sällskap med ledsagare eller medresenär, men dock endast i baksätet. Sedan en tid tillbaka är det nämligen inte tillåtet att resa i fordonens framsäten. Detta för att minska den oro som många förare känner och öka deras trygghet.

Förändringen har redan trätt i kraft och gäller tills vidare.

Dag- och omsorgsresor och skolresor påverkas inte.

Pressmeddelande från: Västtrafik