ONSDAG 15 APRIL 2020


Bild av patespinozac från Pixabay

Regeringen ger uppdrag till myndigheter för att förenkla försäljning av vildsvinskött

Fyra myndigheter får uppdrag för att bidra till att mer vildsvinskött ska nå konsumenterna. Myndigheterna är Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Enligt dagens lagstiftning måste alla vildsvin gå via en vilthanterings-anläggning innan köttet når konsument. Bara en liten del, ungefär 15 procent, av köttet från de vildsvin som skjuts i Sverige når marknaden.

-Jag vill underlätta för jägare och företag att få ut köttet på marknaden. Vi pratar ofta om problemen våra 300 000 vildsvin medför, men glömmer bort vilken tillgång köttet är, säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

Myndigheterna ska bland annat ta fram förslag till ny lagstiftning, utveckla ett register för jägare som vill sälja kött själva och utreda förutsättningarna för att skapa ett samlat digitalt system för spårbarhet. För att öka efterfrågan får myndigheterna i uppdrag att utlysa medel för satsningar på marknadsföring av köttet och för att sprida information om potentialen med vildsvinskött i den offentliga sektorn.

-Jag vet att det länge varit efterfrågat med enklare regler för försäljning av vildsvinskött. Uppdragen som nu beslutats är ett viktigt första steg för att möjliggöra för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument, säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

Länsstyrelserna får också i uppdrag att revidera sina regionala förvaltningsplaner för vildsvin med stöd av Naturvårdsverkets nyligen reviderade nationella förvaltningsplan.

När den andra handlingsplanen för livsmedelsstrategin presenterades i slutet av förra året aviserades ett kraftfullt vildsvinspaket. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet enades om att under 2020 avsätts 13 miljoner kronor och för 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för vildsvinspaketet.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet