TISDAG 14 APRIL 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Det förberedande arbetet med skolans parkering i Hällekis var klart förra veckan och idag påbörjades asfalteringen.