LÖRDAG 4 APRIL 2020

Kinnekulleträffen i trolling blir inte som tidigare år

På grund av coronapandemin har arrangören för Kinnekulleträffen haft samråd med Götene kommun och Polismyndigheten angående årets tävling, man har nu fått tillstånd att köra tävlingen av Polismyndigheten men den kommer inte att genomföra som tidigare år.

För att kunna genomföra tävlingen på ett säkert sätt har ett flertal restriktioner fått införas, bl.a är klubbstugan stängd för deltagare och så även kiosken, scenområdet är inhägnat och får bara beträdas med tillstånd av tävlingsledningen. Utöver detta så finns en hel del förhållningsregler för de tävlande gällande fisket, invägning, prisutdelning, rensning m.m.

Kinnekulleträffen brukar locka en hel del publik vid invägning och prisutdelning men i år är inte publiken välkommen på grund av det rådande läget.

Eventuellt kommer man att sända invägning och prisutdelning live på tävlingens Facebook sida.

Läs mer om regler, restriktioner m.m. på Kinneulleträffens hemsida: https://kinnekulletraffen.blogspot.com/

Tävlingen arrangeras den 17-19 april