ONSDAG 1 APRIL 2020


Bild av R_Winkelmann från Pixabay

Lodjursjakten avslutad i Västra Götaland

Jakten efter lodjur i Västra Götalands län är nu avslutad. Djuren fälldes i Borås, Melleruds och Bengtsfors kommuner.

Fem lodjur fälldes redan på jaktens första dag. I Borås kommun var tre lodjur skjutna redan klockan 07.15 på morgonen den 1 mars. Ett av lodjuren var påskjutet med hagel och kunde inte återfinnas trots eftersök. Vår bedömning är att detta lodjur inte kunde uteslutas vara träffat av hagel och avräknades därför från kvoten. Därmed var jakten över i länets södra del, där totalt tre djur fick skjutas.

Två lodjur fälldes i Dalsland vilket innebar en överskjutning med ett lodjur. Lodjuren sköts i Mellerud och Bengtsfors kommuner med 15 minuters mellanrum. Inga lodjur fälldes i östra Skaraborg under tiden för licensjakten där tilldelningen var två lodjur.

Skyttarna får behålla skinnen men kropparna skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland