FREDAG 20 MARS 2020

Begränsning av passage förbi vårdcentralen i Centrumhuset

För att minska smittspridningen önskar Närhälsans vårdcentral att all passage igenom korridoren utanför vårdcentralen i Centrumhuset upphör. Endast vårdcentralens personal och besökare till vårdcentralen ska vistas där. Besökare till tandvård, mödravård- och barnavårdscentral ombeds gå in via entrén vid barnmorskemottagningen på Torggatan.

För att minska smittspridningen stängs dörren från Centrumhusets entréhall in till vårdcentralen samt dörren i korridoren mellan tandvården och vårdcentralen. Ingen passage i korridoren är tillåten, utöver vårdcentralens personal samt besökare till vårdcentralen.

Besökare till tandvård, mödravård- och barnavårdscentral ombeds gå in via entrén vid barnmorskemottagningen på Torggatan.

Info från: Götene kommun