TISDAG 17 MARS 2020x


Foto: Thomas Harrysson

Nya åtgärder i kollektivtrafiken

Från och med onsdag morgon kan du som reser med Västtrafik behöva kliva på bussar och spårvagnar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Åtgärden genomförs för att tillmötesgå förarnas oro kring coronaviruset.

Kollektivtrafiken går som vanligt. Men på grund av en tilltagande oro hos förare öppnar nu Västtrafik möjligheten för trafikföretagen att genomföra åtgärder för att medarbetarna ska känna sig trygga, till exempel stängning av framdörren på bussar och spårvagnar samt att stänga av vissa sittplatser närmast föraren. Detta gäller från och med onsdag morgon.

- Vi ger nu våra trafikföretag möjlighet att genomföra åtgärder för att möta den oro som finns bland förarna. Syftet är att upprätthålla en fungerande kollektivtrafik så att våra kunder kan fortsätta att ta sig till sina arbeten, sjukvård och skola, säger Jarl Samuelsson, chef för Västtrafiks affärsenhet.

Av hänsyn till förare och resenärer

Åtgärderna genomförs av hänsyn till förare och resenärer men är inte kopplade till smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten finns i nuläget inga rekommendationer om att begränsa resandet i kollektivtrafiken eller att stänga framdörren.

Som resenär behöver man även fortsatt ha en giltig biljett. Kan man inte köpa biljett av föraren vid den främre dörren uppmanas man istället köpa en biljett i appen Västtrafik To Go, i en Västtrafikbutik eller hos ett ombud. I Göteborg finns även biljettautomater på spårvagnarna.

Flera åtgärder redan genomförda

Västtrafik har vidtagit flera åtgärder på grund av coronaviruset. Organisationen har gått upp i stabsläge och förberedelser pågår för att kunna ställa om trafiken beroende på utvecklingen. Västtrafik följer utvecklingen och har fortsatt beredskap för nya råd och direktiv från myndigheterna.

- Vi vill också passa på att be våra resenärer visa varandra lite extra omtanke i kollektivtrafiken och följa de rekommendationer som ges från myndigheter. Vi är också tacksamma för all vår personal som jobbar hårt för att kollektivtrafiken ska fortsätta fungera, säger Jarl Samuelsson.

Mer information om det senaste läget i kollektivtrafiken finns på Västtrafiks hemsida.

Pressmeddelande från: Västtrafik