TISDAG 17 MARS 2020

Träffpunkterna och demensdagvården stänger

Från och med 18 mars stängs kommunens träffpunkter för pensionärer samt demensdagvården Gläntan. Detta för att minska smittspridningen av Coronaviruset och skydda våra äldre som befinner sig i riskgruppen.

Krisledningsgruppen i Götene kommun beslutade idag att stänga träffpunkterna i kommunens olika kommundelar från och med 18 mars. Träffpunkterna är mötesplatser för pensionärer.

Beslutet om stängning togs för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19 och skydda våra äldre som befinner sig i riskgruppen. Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendation om ökad restriktivitet av sociala kontakter för äldre, även om man är frisk.

Av samma anledning stänger vi även demensdagvården Gläntan, som är dagaktiviteter för personer med demenssjukdomar.

Stängningen av verksamheterna kommer att gälla tills vidare.

Personalen som arbetar inom verksamheterna som stängs kommer att omfördelas för att täcka upp personalbehovet inom andra verksamheter.

Pressmeddelande från: Götene kommun