TISDAG 17 MARS 2020

Utbildning på distans för De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg

Från och med imorgon onsdag 18 mars kommer all utbildning vid De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever fortsätter sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Beslutet är fattat på delegation av utbildningsnämndens ordförande Andreas Bill.

Vi följer som tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen säger Ove Brodin, förvaltningschef på Utbildning. Vårt mål är att upprätthålla verksamheten på bästa sätt och vi förväntar oss att eleverna tar sitt ansvar för att så långt som möjligt fullgöra sina studier.

Det finns digital teknik som idag används i undervisningen. Undervisningen kommer framöver ske på distans och följa planerat schema.

Lärare och annan personal kommer vara på skolan för att stötta eleverna i undervisningen.

Respektive skolform eller utbildning kommer att informera sina elever om upplägget för den fortsatta distansundervisningen.

Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Lidköpings kommun som huvudman. Alltså även vuxenutbildningar på plats i Vara och Essunga.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun