FREDAG 13 MARS 2020

Alla kommunala evenemang i Centrumhuset ställs in till och med sista april

Krisledningsgruppen i Götene kommun har beslutat att ställa in alla kommunala evenemang i Centrumhuset till och med sista april. Detta på grund av coronaviruset och att vårdcentralen ligger i Centrumhuset. Bland annat berör detta digitalveckan "All digital week" och konserten med Ale Möller och Göteborg wind orchestra. Kommunens evenemang på andra platser och arrangemang av andra aktörer berörs inte av det här beslutet.

Observera att detta gäller kommunala arrangemang i Centrumhuset till och med sista april. Andra aktörers verksamhet och andra platser berörs inte av detta beslut.

Se evenemangskalendern för vilka evenemang som är berörda www.gotene.se/evenemang

Digitalveckan "All digital week"
Den digitala mässa som skulle vara i Centrumhuset den 24-25 mars ställs in och kommer tillbaka till hösten, välkomna då!

Ale Möller och Göteborg wind orchestra
Vi letar efter ny lokal eller ett nytt datum, mer information kommer under nästa vecka.

Pressmeddelande från: Götene kommun