TORSDAG 12 MARS 2020

12 mars: Nytt om coronavirusinfektion covid-19

Smittskydd Västra Götaland ser tecken på att smittspridning av coronavirusinfektion covid-19 pågår i samhället i Västra Götaland.
– Det är viktigt att alla personer med luftvägsinfektion stannar hemma och undviker att föra smittan vidare, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland.

Bedömningen grundar sig på att ett fåtal personer som provtagits under misstanke om annan luftvägsinfektion diagnostiserats med covid-19. Det är fortfarande smittspridning i begränsad omfattning och de här personerna har haft kontakt med människor som nyligen varit utomlands.

Dessa tecken på smittspridning i samhället gör att det är viktigt att alla nu tar sitt ansvar och hindrar ytterligare smittspridning. Det gör man främst genom att stanna hemma vid luftvägsinfektion och att följa de råd som finns kring handhygien och att hosta och nysa i armvecket. Det innebär också att man inte ska besöka närstående på sjukhus och äldreboenden vid minsta tecken på luftvägsinfektion.

– För de flesta är detta en lindrig sjukdom och fokus är att skydda de grupper som löper ökad risk för allvarliga symtom av covid-19. Det vill säga gamla och personer med allvarlig underliggande sjukdom, till exempel hjärt- och lungsjukdom, säger Thomas Wahlberg.

Antal fall i Västra Götaland

Dagens sammanställning, 12 mars klockan 13, visar att ytterligare 31 personer har bekräftats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Den totala siffran är nu 116 personer.

Så här fördelar sig de bekräftade fallen mellan de fyra sjukhusförvaltningarna inom Västra Götalandsregionen:

Fakta: Luftvägsinfektion

Luftvägsinfektion drabbar luftvägarna. Man delar upp dem i övre och nedre luftvägsinfektion.
Övre luftvägsinfektioner drabbar näsa, bihålor och svalg. Vanliga symtom är snuva, halsont, nysningar och man kan även få feber.

Infektioner i nedre luftvägar, som till exempel lunginflammation, drabbar luftrör och lungor. Vanliga symtom är hosta, feber och allmän sjukdomskänsla.

Länk: Samlad information om covid-19 på vgregion.se

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen