ONSDAG 11 MARS 2020

11 mars: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Idag har ytterligare fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Totalt finns nu 85 personer som har bekräftats positiva sedan 26 februari, då regionens första fall konstaterades.

Totalt är det 85 personer i Västra Götaland som hittills – fram till och med onsdag 11 mars 2020 klockan 13.00 – bekräftats positiva för covid-19.

Så här fördelar sig de bekräftade fallen mellan de fyra sjukhusförvaltningarna inom Västra Götalandsregionen:

– Det intensiva arbetet med att omhänderta smittade och spåra kontakter fortsätter, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på Smittskydd Västra Götaland.

10 mars: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Idag har ytterligare fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Totalt finns nu 48 personer som har bekräftats positiva sedan 26 februari, då regionens första fall konstaterades.

Totalt är det 48 personer i Västra Götaland som hittills – fram till och med tisdag 10 mars 2020 klockan 14.30 – bekräftats positiva för covid-19.

I dag är första gången ett fall av covid-19 har diagnosticerats inom NU-sjukvården. Så här fördelar sig de bekräftade provtagningarna mellan de fyra sjukhusförvaltningarna inom Västra Götalandsregionen:
  • NU-sjukvården: totalt 4 bekräftade fall, varav 4 nya för i dag
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset: totalt 36 bekräftade fall, varav 6 nya för idag
  • Skaraborgs Sjukhus: totalt 4 bekräftade fall, varav 2 nya för idag
  • Södra Älvsborgs sjukhus: totalt 4 bekräftade fall, varav 3 nya för idag
Kontaktspårning av närkontakter och andra personer som kan ha utsatts för smitta pågår under ledning av Smittskydd Västra Götaland.

– Alla nya fall är smittade utomlands. Nu fortsätter vi med det intensiva arbetet att identifiera, provta och omhänderta smittade, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på Smittskydd Västra Götaland.

Länk: Samlad information om covid-19 på vgregion.se

9 mars: Sex nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Sex personer har i dag bekräftats positiva för covid-19. Fyra av dem har provtagits i Göteborg och två av dem har provtagits vid Skaraborgs Sjukhus Skövde (SkaS).

De som provtagits på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en del av det smittspårningsarbete som pågår runt tidigare bekräftade fall. Personerna som provtagits vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde har varit utomlands. Samtliga mår efter omständigheterna väl.

– Det är första gången som fall i Västra Götaland diagnosticeras vid Skaraborgs Sjukhus. Men våra rutiner och vårt system är desamma över hela Västra Götalandsregionen och arbetet följer samma ordning, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Även kring dessa sex nya fall har kontaktspårning av närkontakter och andra personer inletts.

Totalt har 32 personer i Västra Götaland nu – måndag 9 mars 2020, klockan 11.00 – bekräftats positiva för covid-19.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen