FREDAG 28 FEBRUARI 2020


Bild av skeeze från Pixabay

Sex lodjur får skjutas i Västra Götaland

Den 1 mars startar licensjakten efter lodjur i Västra Götaland. Jakten avslutas när sex djur fällts, eller senast den 31 mars.

Länsstyrelsen har beslutat att sammanlagt sex lodjur får jagas i tre områden i länet. Det rör sig om kommuner med flertalet av länets kända lodjursfamiljer samt områden som haft problem med angrepp på får. Jakten avslutas senast den 31 mars.

Högst två (2) lodjur får fällas inom jaktområde 1 som består av kommunerna Karlsborg, Töreboda, Tibro, Skövde, Hjo, Tidaholm och Falköping.

Högst ett (1) lodjur får fällas inom jaktområde 2 som består av kommunerna Åmål, Bengtsfors och Mellerud.

Högst tre (3) lodjur får fällas inom jaktområde 3 som består av kommunerna Mark, Svenljunga, Tranemo, Borås och Ulricehamn.

Den som vill vara med och jaga måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister, och minst en gång i timmen under pågående jakt ringa till Länsstyrelsens telefonsvarare (010-22 450 95) för att kontrollera hur många djur som återstår av tilldelningen. Så fort ett lodjur fällts eller påskjutits ska detta rapporteras till Länsstyrelsen (010-22 450 90), för att inte fler djur än som tilldelats ska fällas.

Det går också att anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst för att få rapporter om skjutna lodjur.

Länsstyrelsen avlyser jakten när sex lodjur fällts eller påskjutits, eller om jakttiden löpt ut (31 mars).

Naturvårdsverket har delegerat till Länsstyrelsen att besluta om licensjakt efter lodjur. Vid lodjursinventeringen säsongen 2018/2019, kvalitetssäkrades 13,5 lodjursfamiljer i länet. På grund av snöbrist har det varit svårt att hitta länets lodjursföryngringar under inventeringsperioden 2019/2020. Årets inventeringsresultat kommer att ligga till grund för ett eventuellt beslut om licensjakt nästa år.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland