TISDAG 18 FEBRUARI 2020

Högt vattenstånd i Vänern

Mycket regn under höst och vinter har medfört att vattenståndet i Vänern är relativt högt. Mängder av vatten forsar nu ut i sjön från alla vattendrag. Idag låg vattenståndet på 45,01 meter vilket är 91 cm över sjökortets referensyta.

Förra veckan började man tvångstappa Vänern vid Vattensfalls kraftstation i Lilla-Edet för att förhindra översvämning. Turbinerna går på max så därför släpper man förbi vattnet, 900 kubikmeter per sekund, utan att kunna producera el av det.