MÅNDAG 27 JANUARI 2020


Stenlagda gator från tidigt 1300-tal funna vid de arkeologiska grävningarna vid Södermalmstorg 2013–2015 - Foto: Arkeologikonsult

Ny arkeologisk rapport om Slussengrävningarna skriver delvis om Stockholms historia

Arkeologikonsult lanserar sin bok om de arkeologiska undersökningarna vid Södermalmstorg 2013–2015. Grävningarna vid Slussen har gett ny kunskap som skrivit om stadens historia. De äldsta stenlagda gator som påträffats i Stockholm har kommit fram. Fynd har hittats som saknar motstycke i 1300-talets Stockholm och som står i skarp kontrast till hur livet på Södermalm beskrivs i skriftliga källor från 1500-talet. Några av fynden finns att se i utställningen Fynden berättar på Medeltidsmuseet.

De arkeologiska grävningarna vid Södermalmstorg i samband med Slussenombyggnaden har visat att det fanns en bortglömd och av stadsforskningen förbisedd stadsdel med rötterna i tidigt 1300-tal. Fram kom en bebyggelse med tomter och kvarter som avgränsades av stenlagda gator – det rör sig faktiskt om de äldsta stenlagda gator som påträffats i Stockholm.

Under det tidiga 1300-talet var metallhantverkare verksamma här och under andra hälften av 1300-talet ägdes och beboddes åtminstone en del av tomterna av välbesuttna handelsmän.

De påträffade föremålen visar oss att Södermalmstorgsborna varit tämligen förmögna. Från 1300-talets mitt hittades till exempel vackra dryckesglas tillverkade i Venedig och keramik som kom ända bortifrån Persien. På tomterna hittades murade hus där taken täckts med tegel och fönstren hade färgade fönsterglas, något som saknar motstycke i 1300-talets Stockholm.

Vi kan se att bostäderna på 1500-talets handelsgårdar värmdes upp med kakelugnar vilket annars var ovanligt vid denna tid, fönstren hade glas som importerats från norra Frankrike och golven var täckta med glaserade golvplattor. På gårdarna fanns också stora timrade magasin där handelsmännen kunde förvara sina varor. De här fynden står i skarp kontrast till hur de skriftliga källorna från tiden beskriver livet på Södermalm.

Även det tidiga 1600-talets befolkning på platsen tycks ha haft smak för livets goda. Även från den tiden hittade vi vackert fönsterglas med inristad växtdekor, här fanns också ståtliga kakelugnar av en typ som annars mest återfinns i slotts- eller herrgårdsmiljöer. Keramiken och dryckesglasen, liksom rökpiporna höll även de mycket hög klass.

Undersökningar har gett oss massor av ny kunskap som delvis gör att vi får skriva om Stockholms äldsta historia.

Pressmeddelande från: Stockholms stad