FREDAG 17 JANUARI 2020


Foto/källa: Rekryteringsmyndigheten

100 000 ungdomar får mönstringsunderlaget

I år är det ungdomar födda 2002 som ska svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Att svara på mönstringsunderlaget är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Från och med denna vecka får ungdomarna födda 2002 ett brev med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget.

Mönstringsunderlaget består av sextiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna.

Mönstring för omkring 15 000 ungdomar

De flesta svenska medborgare som är bosatta i Sverige och fyller 18 år under 2020 är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna information om sig själva i mönstringsunderlaget. I år rör det sig om cirka 100 000 ungdomar.

Av dessa väljer sedan Rekryteringsmyndigheten ut omkring 15 000 ungdomar födda 2002 som kallas till mönstring. De som väljs ut är de som bedöms ha bäst förutsättningar att göra en grundutbildning med värnplikt.

5 000 ska göra grundutbildning med värnplikt

Det finns två möjliga vägar för den som ska göra grundutbildning med värnplikt. Den ena vägen gäller ungdomarna som fyller 18 under året och går via kallelse till mönstring. Den andra vägen gäller de som inte blir kallade till mönstring. De kan själva ansöka om att få pröva. De 5 000 utbildningsplatserna ska fyllas av både de som kallas till mönstring och av de som själva ansöker.

Vad händer efter att man fyllt i mönstringsunderlaget?

I mars beslutar Rekryteringsmyndigheten om vilka 15 000 ungdomar som ska kallas till mönstring. Alla som fyllt i mönstringsunderlaget får då reda på om de ska mönstra eller inte.

Mönstringen för ungdomar födda 2002 startar i maj och pågår fram till och med april 2021. Ungefär två månader innan själva mönstringsdagen får den som ska mönstra en kallelse med plats och tid för mönstringen. Beroende på var man bor i Sverige genomförs mönstringen antingen i Stockholm eller Malmö.

Grundutbildningen med värnplikt sker sedan vid något av Försvarsmaktens förband runtom i landet. För ungdomarna födda 2002 är utbildningen mellan sex och femton månader lång beroende på befattning. Utbildningen genomförs efter att ungdomarna avslutat sina gymnasiestudier.

Pressmeddelande från: Rekryteringsmyndigheten