TORSDAG 9 JANUARI 2020


Zonordförande Lars Palo - Foto: Lions Götene

Zonordförande Lars Palo besökte Lions i Götene

Lions president Frans Käll kunde hälsa ett 30-tal medlemmar välkomna till årets första möte och särskilt välkommen till zonordförande Lars Palo, som berättade om den nya distriktsindelningen där både Småland och Halland ingår. I zonen som Götene ingår i finns 4 st klubbar.

Lars Palo berättade också om sommarlägret, Viken Rosendala, som klubbarna i zonen jobbar med administrativt och en del renoveringsarbete. Götene Lions bidrager med 6 000 kronor till verksamheten.

Klubben i Götene förbereder vårens program, Vårmarknad den 16 april och Götene lörda´n den 30 maj. När det gäller Götene lörda´n söker man just nu artister, gärna lokala.

Gert Rahm kunde meddela att det finns 20 st förslag till utsmyckning i Lundsbrunn, en aktivitet som drivs tillsammans med kommun och Sparbanken.

Man har nu lagt Julmarknad och Luciafirandet bakom sig och blickar framåt, klubben har också tagit emot många tackkort för aktiviteterna runt julen där man bl.a. delat ut tårtor till äldreboendet och Lucia med tärnor gjort 33 framträdanden i kommunen.

Nästa möte blir den 12 februari 2020

Olle Johansson
Lions Club Götene