TORSDAG 2 JANUARI 2020


Bild av jggrz från Pixabay

Örndagar ger chans att lära känna de stora rovfåglarna

Hornborgasjön är mer än bara tranor. Det nya året invigs med örndagar vid Trandansen i sjöns södra del. Utfordringen är igång och de första örnarna har redan siktats. Under örndagarna finns guider på plats för att lära besökarna mer om rovfåglar.

Sedan många år tillbaka har örnar utfodras med kött under vintrarna vid Hornborgasjön. Matningen började som ett sätt att rädda den minskande populationen av örnar. Idag är havsörnen, som är den vanligaste gästen, inte längre akut hotad av miljögifter, som den var under 1970-talet.

Utfodringen av örnar är en möjlighet för naturintresserade att komma närmare rovfåglarna.

- Varje gång jag ser en örn sväva över sjön känner jag så mycket hopp och glädje över att vi människor faktiskt lyckades vända utvecklingen för dessa vackra fåglar. De har nu återtagit sin plats som luftens kungligheter, säger Sofie Stålhand, föreståndare naturum Hornborgasjön.

Under örndagarna finns det fågelguider från Falbygdens fågelklubb och ÖRN-72 på plats på informationscentralen Trandansen. De hjälper besökarna att identifiera de stora rovfåglarna. Försäljning av både kaffe och korv kommer också att finnas på Trandansen.

Alla örnar och övriga besökare är hjärtligt välkomna!

Årets Örndagar:

Öppet: kl. 8-16

Fredag till söndag 4-6 januari
Söndag 12 januari
Söndag 19 januari
Söndag 26 januari
Söndag 2 februari

Läs mer om Hornborgasjön på www.hornborga.com

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län