ONSDAG 18 DECEMBER 2019


Bild av Gerald Krieseler från Pixabay

158 miljoner kronor från Klimatklivet till biogas i Götene

Gasum AB har beviljats 158 miljoner kronor från Klimatklivet för att uppföra en produktionsanläggning för biogas i Götene. Det är det hittills det största stödbeloppet som beviljats från Klimatklivet och beräknas ge en minskning på 24 000 ton koldioxid per år.

Upprinnelsen till projektet var en sammanslutning av lokala lantbrukare som kontaktade Gasum för att se om man kunde samarbeta. Anläggningen blir en samrötningsanläggning för i huvudsak gödsel och industriellt avfall och produktionen kommer kunna uppgå till cirka 100 GWh flytande biogas årligen. Enligt Gasums beräkningar motsvarar det cirka 200 tunga lastbilars årsförbrukning.

- Vi på Gasum är väldigt glada för att vi beviljats stöd för vår anläggning och är nu i slutet av projekteringsfasen där vi ritar upp och konstruerar anläggningen. Investeringsbeslut kommer sedan fattas inom kort. Vi ser ett stort behov av den här typen av stöd, säger Erik Woode som är chef för affärsutveckling på Gasum AB.

- Från Länsstyrelsens sida tycker vi det är glädjande med lokalt förankrade åtgärder som leder både till utsläppsminskningar, lokal samverkan och som får landsbygden att utvecklas, säger Annah Lintorp, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

Fakta om Gasum:
Gasum är en av Nordens största biogasproducenter och etableringen är en del av Gasums satsning på att producera och leverera flytande biogas till vägtrafik i Norden.

Fakta om Klimatklivet:
Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 3167 projekt i hela landet har hittills fått 4,5 miljarder kronor i stöd. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län