MÅNDAG 16 DECEMBER 2019

Beslut om Falkängens framtid togs ikväll i kommunfullmäktige

Under måndagskvällen höll kommunfullmäktige i Götene sammanträde på Lundsbrunns kurort, en punkt på programmet idag var att fatta beslut om inriktning och ägande av Falkängen i Hällekis.

Sist frågan var uppe i kommunfullmäktige blev det minoritetsåterremiss, men för dagens beslut krävdes det majoritet.

Efter trekvarts diskussion för och emot kommunstyrelsens förslag med många talare uppe från de olika partierna var oeigheten helt klart stor, Alliansen ++ är för en försäljning och S, V och SD är emot. Till slut blev det dags för omröstning i de två frågorna.

Kommunstyrelsens förslag var följande:

1. Processen med en försäljning av anläggningen påbörjas med förbehållet att anläggningen ska drivas som boende- och besöksanläggning för tillfälligt boende, där kulturmiljön bevaras. Försäljning får inte slutföras innan ny detaljplan är klar.
Omröstningens utfall blev följande:
22 av fullmäktiges ledamöter har röstat ja för kommunstyrelsen förslag och 18 ledamöter har rösta nej till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

2. Nuvarande arrendator säjs upp till arrendetidens utgång
Omröstningens utfall blev följande:
22 av fullmäktiges ledamöter har röstat ja för kommunstyrelsen förslag och 18 ledamöter har rösta nej till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Därmed står det nu klart att Götene kommun kommer att försöka sälja Falkängen i Hällekis och att nuvarande arrendator kommer att sägas upp när arrendetiden går ut den sista december nästa år. Falkängen kommer inte att säljas innan ny detalplan har upprättats, det kan ta upp till två år. Hur och av vem Falkängen skall drivas från den 1 januari 2021 fram tills dess detalplanen är klar och Falkängen eventuellt har en köpare återstår att se.