MÅNDAG 16 DECEMBER 2019

Hällekisborna bildar stiftelse för Falkängens framtid

Stiftelsen Falkängen är under bildande för att bevara, tillgängliggöra och utveckla kulturarvet Falkängen. En oro finns i samhället över att kommunen är på väg att fatta beslut om att sälja de gamla arbetarbostäderna och att nuvarande verksamhet kommer att upphöra. Falkängen är större än de åtta hus och som finns bevarade från en tid när Hällekis var en bruksort. Falkängen är en naturlig samlingsplats för lokalsamhället och ett välbesökt besöksmål för tillresande. Men härutöver representerar Falkängen ortens själ, människornas identitet och samhällets hjärta. Det är inte konstigt att en försäljning skapar stor oro.

Hällekis Samhällsförening har en arbetsgrupp som arbetar med att tillvarata Hällekisbornas rättmätiga inflytande över något så centralt som Falkängen. Dessa arbetarbostäder som byggdes runt år 1900, som hyst upp mot 500 personer när det var som flest boende, här finns berättelser och minnen, hårda villkor och alla tänkbara aspekter av mänskligt liv. Och idag är Falkängen den naturliga samlingsplatsen för helgfirande, aktiviteter och underhållning. För såväl bygdens folk som tillresta.

Det är mycket som inte syns i kommunala budgetar, kalkyler och resultaträkningar. Sådana värden som finns i upplevelser, minnen, gemenskap och framtidstro. När Falkängen diskuterats i politiska församlingar har det blott blivit en utgiftspost, en belastning och ett problem. Som en följd av dessa synsätt har heller inte underhållet skötts, trots budgeterade medel. Och som ett problem tycks Falkängen ha blivit betraktat. Och med det har heller inga utvecklingsidéer fått ta plats.

Det är så klart inte att förvänta sig att en ny ägare till Falkängen ska ta med Hällekisbornas själar, hjärtan och framtidshopp i sin investeringskalkyl. Det kanske finns någon sådan storhjärtad köpare men det sannolika är att det inte blir så.

Därför har Samhällsföreningens arbetsgrupp för Falkängen beslutat bilda Stiftelsen Falkängen varvid följande förslag föreligger till stiftelsens ändamål (som inte kan ändras). Stiftelsen ska

• BEVARA, TILLGÄNGLIGGÖRA och UTVECKLA kulturarvet Falkängen
• OM NÖDVÄNDIGT förvärva och förvalta Falkängen

Verksamhetsinriktning, som kan ändras av stiftelsens styrelse, för de kommande åren föreslås

• boendeanläggning (tillfälligt boende) ska finnas på området
• verka för samarbete med aktörer inom kultur, turism, utbildning
• utveckla en by med hantverk, konsthantverk, design, konst och övrigt kulturutövande
• etablera ett verksamhetsutbud som spänner över hela året
• etablera publika, intresseväckande och innovativa verksamheter
• stärka Falkängen och Kinnekulle som besöksmål
• utgöra en del i bygdens identitet – i nuet och i framtiden

Pressmeddelande från: Stiftelsen Falkängen (i vardande)